Diefstal van water kan reden zijn voor een ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpend middel, dat ook kan worden ingezet voor lichte vergrijpen.

Uit een recente uitspraak blijkt dat een werkgever, die een strikt zero tolerance beleid hanteert, bij overtreding daarvan met succes een werknemer op staande voet kan ontslaan. Zelfs als het gaat om het onrechtmatig toe-eigenen van water. 

KLM Catering SERVICES (KCS), een bedrijf dat op Schiphol cateringactiviteiten verzorgt ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen, heeft haar werknemers in augustus 2015 een brief gestuurd met de nieuwe versie van de Gedragscode. Daarin is, onder andere, een verbod opgenomen om zich eigendommen van KCS en/of haar klanten toe te eigenen zonder toestemming van de leidinggevende. In augustus 2019 hebben alle werknemers van KCS een Dopper waterfles gekregen en is hen schriftelijk medegedeeld dat vanaf 1 september 2019 alleen nog het gebruik van de Dopper is toegestaan (“flesjes die terugkomen van een vlucht (…) zijn niet meer toegestaan”).

Een werknemer heeft, voor aanvang van zijn werkzaamheden, de inhoud van een waterflesje in zijn eigen Dopper overgegoten. Het waterflesje behoorde toe aan Non Food KLM Europe/Intercontinental en was afkomstig van een vlucht die net was geland. Op diezelfde dag is de werknemer op staande voet ontslagen wegens onrechtmatige toe-eigening. Nadat de kantonrechter al had geoordeeld dat het ontslag in stand kon worden gelaten, boog in hoger beroep het Hof zich over de zaak.

Het Hof was, kort gezegd, van oordeel dat de werknemer zich bewust was van het feit dat het niet was toegestaan om water uit flesjes te drinken die hem niet toebehoorden. Door de inhoud van het waterflesje, dat niet van hem was, in zijn eigen Dopper over te gieten, heeft de werknemer zich het water daarom onrechtmatig toegeëigend. Het feit dat het flesje zou worden weggegooid en dat de waarde daarvan nihil was, doet daar volgens het Hof niet aan af. Het Hof bekrachtigde dan ook de uitspraak van de kantonrechter. 

Wel gaf het Hof aan dat aangezien KCS een zero tolerance beleid hanteert, ook ten aanzien van lichte vergrijpen als het onderhavige (een zogeheten ‘bagatel’-zaak), het de voorkeur verdient om werknemers ook nog te laten tekenen dat zij ervan op de hoogte zijn dat zij op staande voet kunnen worden ontslagen als zij zich op onrechtmatige wijze andermans zaken toe-eigenen, ook al zijn deze waardeloos of zullen deze worden weggegooid. De enkele omstandigheid dat KCS dit laatste heeft nagelaten, doet in deze specifieke zaak echter niet af aan het feit dat het Hof de werknemer bekend veronderstelt met het zero tolerance beleid.

Het toe-eigenen van water uit een waterflesje dat zou worden weggegooid, klinkt op het eerste gezicht niet als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Uit deze zaak blijkt echter dat werkgevers die een duidelijk en strikt zero tolerance beleid hanteren, bij overtreding van dit beleid met succes een werknemer op staande voet kunnen ontslaan. Let er wel op dat bij een ontslag op staande voet alle feiten en omstandigheden worden meegewogen. 

Meer vragen over een ontslag op staande voet? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.