Corona en faillissementsaanvragen

Tijdelijke wet geeft de rechter de mogelijkheid om faillissementsaanvragen aan te houden.

In de Tweede Kamer is momenteel de zogenaamde ''Tijdelijke wet Covid-19 SZW en J&V'' in behandeling. Deze wet geeft de rechter  de mogelijkheid om een aanvraag tot faillietverklaring aan te houden voor maximaal 2 maanden. Verlenging met nogmaals tweemaal 2 maanden is vervolgens ook nog mogelijk. Dit betekent dus dat de rechter de beslissing op het faillissementsverzoek kan uitstellen.

De rechter geeft een dergelijke aanhouding niet zomaar. De volgende criteria zijn daarbij van toepassing:

  • De onderneming was tot 15 maart 2020 in staat om zijn opeisbare schulden te betalen;
  • Nadien ontstond er een omzetverlies van 20% of meer in vergelijking met de gemiddelde omzet in de 3 maanden daarvoor;
  • Het liquiditeitstekort is hoofdzakelijk het gevolg van de coronacrisis;
  • Na ommekomst van het door de rechter verleende uitstel moet het vooruitzicht zijn dat het bedrijf zijn crediteuren kan voldoen.
  • De verzoeker, die het faillissementsverzoek heeft ingediend, moet niet onredelijk of wezenlijk in zijn belangen worden geschaad.

Gedurende de periode dat het faillissementsverzoek wordt aangehouden, kunnen degenen die het verzoek hebben ingediend hun vorderingen niet opeisen. Ook kan de rechter bepalen dat zij gedurende de aanhouding geen verhaal op goederen van de schuldenaar kunnen nemen.

Wanneer de wet in werking zal treden, is nog niet bekend. De verwachting is echter dat de wet versneld door de beide Kamers zal worden behandeld. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Bij ons kantoor werken meerdere advocaten, die vaak als curator worden aangesteld door de rechtbank. Ook begeleiden wij regelmatig ondernemingen bij herstructureringen en reorganisaties. Wij beschikken daarmee over ruime ervaring met adviseren van ondernemingen in zwaar weer. Mocht uw onderneming onverhoopt in zwaar weer terecht komen, al dan niet door de coronacrisis, neem dan gerust contact met ons op. Wij bekijken dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw bedrijf weer in rustiger vaarwater te krijgen.

Team Insolventie en Herstructureringen