Insolventie en Herstructurering

Bij ondernemen hoort risico lopen en risico nemen. Een onderneming kan door allerlei omstandigheden in financieel zwaar weer komen. De markt kan veranderen waardoor de vraag terugloopt. Er kan sprake zijn van een financier die zich onverwacht terugtrekt of een afnemer die de rekeningen niet betaalt. Ongeacht de oorzaak zijn bij een onderneming in financiële problemen vele partijen betrokken die elk een ander belang hebben.

Toch is de bedoeling van deze partijen om door tijdige maatregelen een faillissement te voorkomen. Blijkt een faillissement onafwendbaar, dan is het zaak de financiële nasleep met alle contractpartijen zo zorgvuldig mogelijk af te handelen, al dan niet in combinatie met een doorstart van de onderneming.

Wij adviseren ondernemingen, bestuurders, aandeelhouders en commissarissen bij diverse juridische kwesties als een onderneming in financiële moeilijkheden komt. Ook worden wij aangesteld als curatoren in faillissementen, en als bewindvoerders bij surceances van betaling en schuldsaneringen.

Onze ruime ervaring op het gebied van insolventie en herstructurering omvat onder meer het:

  • begeleiden van ondernemingen bij het aanvragen van faillissementen of surceances van betaling;
  • aanbieden van crediteurenakkoorden in of buiten faillissement;
  • melden van betalingsonmacht;
  • begeleiden van een doorstart bij faillissement;
  • aanvragen van toelating tot de schuldsaneringsregeling;
  • (adviseren bij het) herstructureren van ondernemingen;
  • adviseren van ondernemingen en ondernemers bij (het verstrekken van) zekerheden, zoals pand- of hypotheekrechten, bankgaranties en borgstellingen.