• Het recht vergeten te worden

Het recht vergeten te worden

In 2015 heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld dat zoekmachines, zoals Google, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens bij het presenteren van zoekresultaten over personen. Zoekmachines kunnen worden verplicht om onjuiste, onvolledige, verouderde, niet relevante of bovenmatige gegevens uit de zoekresultaten te verwijderen.


In die betreffende kwestie ging het over een executieverkoop van een huis van een Spanjaard, die in financiële moeilijkheden was geraakt. De advertentie in de krant over de executieverkoop was tientallen jaren later nog steeds eenvoudig via Google te vinden. Naar aanleiding van de door de Spanjaard aangespannen procedure moest Google die advertentie uit haar zoekresultaten verwijderen.


Daarna is er een stortvloed van verwijderingsverzoeken gekomen, vooral gericht aan Google, als grootste zoekmachine. In Nederland zijn tienduizenden verzoeken gedaan. Google heeft daartoe een speciaal standaardformulier ontwikkeld. Google maakt zelf de afweging of aan dat verzoek wordt gevolg gegeven of niet. Wanneer Google geen gevolg geeft aan een dergelijk verzoek, zal men naar de rechter moeten stappen.Inmiddels zijn diverse uitspraken gedaan door rechters in Nederland. Een ervan is illustratief:
Een partner van een groot accountantskantoor wilde dat Google krantenartikelen uit het recentere verleden, die gingen over zijn ruzie met een aannemer, uit haar zoekresultaten zou verwijderen. De rechter in Amsterdam wees dat verzoek af. Hij oordeelde : "Het (verwijderingsrecht) is evenmin bedoeld om onwelgevallige maar niet onrechtmatige artikelen via de omweg van een verwijderingsverzoek aan een zoekmachine-exploitant aan het zicht van het publiek te onttrekken."

Hieruit blijkt dat men niet zomaar alle ongewenste berichten kan laten verwijderen, het bericht moet daarvoor wel onrechtmatig zijn.