Joep Koster

Specialisaties

IE en privacyrecht

Joep Koster is sinds 1974 aan ons kantoor verbonden, tot 1 juli 2017 als advocaat en sindsdien als adviseur. Hij houdt zich voor­namelijk bezig met mediazaken (journalistiek) en intellectueel eigendom, in het bijzonder auteurs- en merkrecht.

Joep studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij is bestuurslid van diverse culturele organisaties.