Faillissementen

De advocaten van ons kantoor worden regelmatig door de rechtbank benoemd als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances. 

Wilt u een vordering indienen?

Heeft u een vordering op een failliet (bedrijf of persoon) waarvan een van onze advocaten de curator is? Stuur dan een brief of een e-mail naar de curator. Klik hier voor een overzicht van de bij ons werkende advocaten en hun contactgegevens. Stuur alstublieft alle relevante documenten mee (zoals overeenkomsten, facturen en algemene voorwaarden). Geef daarbij ook aan of u beschikt over een pandrecht, hypotheekrecht of een eigendomsvoorbehoud.

Faillissementsverslagen

Faillissementsverslagen van rechtspersonen worden gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister. Klik hier om naar het Centraal Insolventieregister te gaan.

Bent u een (OUD-)werknemer van een failliet?

Op de website van het UWV kunt u zien hoe u een uitkering kunt aanvragen en wat uw rechten en plichten zijn. Klik hier om de website van het UWV te raadplegen.


Informatie voor oud-cliënten van DeVotion Verslavingszorg B.V.

Klik hier voor meer informatie over uw medisch dossier.
 

Informatie voor oud-cliënten van Virenze

Klik hier voor meer informatie over uw medisch dossier.