DeVotion Verslavingszorg BV

Informatie voor oud-cliënten van DeVotion Verslavingszorg B.V.

Informatie over medisch het dossier
DeVotion Verslavingszorg BV is op 16 oktober 2018 in staat van faillissement verklaard waarbij mr. D.A.J. Roomberg als curator is aangesteld. De curator heeft getracht om een doorstart te kunnen realiseren van deze failliete onderneming. Helaas is hij daarin niet geslaagd. Wel is er voor zorggedragen dat alle lopende zorgtrajecten zo geruisloos mogelijk zijn overgedragen aan collega instellingen waardoor de zorg voor de cliënten gewaarborgd is gebleven.  

Hoe zit het met de bewaarplicht?
De curator zal op termijn het faillissement van DeVotion Verslavingszorg BV moeten kunnen beëindigen. Echter ook na datum van beëindiging van het faillissement wil de curator zorgdragen voor zorgvuldige bewaring van de medische dossiers ten aanzien waarvan op DeVotion Verslavingszorg BV de bewaarplicht als bedoeld in art. 7:454 Burgerlijk Wetboek rust. De curator heeft ter bewaring van de dossiers van DeVotion Verslavingszorg BV een overeenkomst gesloten met Serenity GGZ BV voor de opslag van de digitale dossiers. 

Serenity GGZ BV heeft zich heeft zich bereid verklaard om de verdere bewaring van de dossiers op zich te nemen, waaronder ook het afhandelen van toekomstige inzage- en vernietigingsverzoeken. De curator is daarover eveneens tot afspraken gekomen met Serenity GGZ BV.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is hierover geïnformeerd en heeft deze werkwijze als zorgvuldig beoordeeld. Ook de rechter-commissaris in het faillissement van DeVotion Verslavingzorg BV is hierin gekend.

U bent in zorg geweest bij DeVotion Verslavingszorg BV (voorheen genaamd Jupiterzorg)
Wilt u zelf een afschrift van uw dossier of wilt u dat DeVotion Verslavingszorg BV uw dossier vernietigt? Neemt u dan contact op met Serenity GGZ BV, zodat zij uw verzoek kunnen afhandelen.

Vermeld daarbij de aard van uw verzoek, dat het om een dossier van DeVotion Verslavingszorg BV gaat, uw naam, huidige adres en telefoonnummer. Tevens is het noodzakelijk een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen.

Contact
Hieronder treft u de contactgegevens aan voor vragen over uw medisch dossier:

Serenity GGZ BV
Capucijnenweg 9
6286 BA Wittem (Gemeente Gulpen-Wittem)
Tel. 043 – 2045003
info@serenity-ggz.nl

Curator DeVotion Verslavingszorg BV
mr. D.A.J. Roomberg (Adelmeijer Hoyng Advocaten)
tel. 043-3506200
roomberg@ahadvocaten.eu