Aansprakelijkheidsrecht

Het goed regelen van de aansprakelijkheid door middel van zo zorgvuldig mogelijk opgestelde contracten en het afsluiten van een verzekering wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Het aansprakelijkheidsrecht speelt immers op vele terreinen een grote rol.

Aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekeringen

Of het nu gaat om een ongeval op de werkvloer, een aanrijding, schade door niet nagekomen verplichtingen of imagoschade door onjuiste mededelingen van derden: bij aansprakelijkheid gaat het zowel bij de veroorzaker als de benadeelde partij vaak om grote financiële (en soms ook emotionele) belangen. De benadeelde partij wil een schadevergoeding zien, de veroorzaker wil het risico op claims en de gevolgen daarvan minimaliseren. In het aansprakelijkheidsrecht is het belangrijk te bekijken of er een grond voor aansprakelijkheid is, wie aansprakelijk is, hoe hoog de schade is en in hoeverre deze eventueel voor vergoeding in aanmerking komt. 

Aansprakelijkheidsverzekering

In veel gevallen kan men een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Startpunt is dan een goede risicoanalyse. Welke risico’s worden gelopen en worden deze door de polisvoorwaarden voldoende gedekt? Helaas komt het uiteindelijk soms toch tot een conflict met de verzekeraar over de te verlenen dekking en de hoogte van de uitkering.

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Onze advocaten kunnen u bij aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekeringen uitstekend helpen en hebben een ruime ervaring op het gebied van adviseren en procederen in het aansprakelijkheidsrecht. Deze expertise omvat onder meer: 

  • werkgeversaansprakelijkheid
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • medische aansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid
  • schade bij (verkeers)ongevallen (letselschade)
  • verzekeringsvraagstukken