Roerend of onroerend?

Adelmeijer Hoyng Advocaten adviseert ondernemers ieder kwartaal vanuit een actueel en relevant thema onder de benaming “Q Legal Insights”. In Q2 van dit jaar extra aandacht voor het onderwerp “Vastgoed”. 

Een belangrijk verschil voor huurders en verhuurders.

Een bepaling, die onze advocaten regelmatig terugzien in huurovereenkomsten, is dat de verhuurder zorg draagt voor alle onroerende zaken en de huurder voor de roerende zaken. Zo'n beding lijkt op het eerste gezicht heel duidelijk, maar de eeuwenoude vraag of een zaak roerend of onroerend is, blijft tot op de dag van vandaag een moeilijke. De reden dat deze vraag zich vaak niet eenvoudig te beantwoorden is, heeft te maken met het feit dat in de rechtspraak twee evenwaardige maatstaven zijn ontwikkeld om deze vraag te beantwoorden.

Portacabin

De eerste maatstaf is bekend als de zogenaamde ''Portacabin-maatstaf''. Onder deze maatstaf geldt de vraag of de zaak ''naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatste te blijven''. Dat is een hele mond vol, maar komt vereenvoudigd weergegeven neer op de vraag of een gemiddelde burger van oordeel zou zijn dat de betreffende machine of installatie daar ter plaatse dient te blijven.

De Portacabin-maatstaf leidt meestal tot de conclusie dat een zaak onroerend is. 

Dépex

De tweede maatstaf, bekend als de Dépex-norm, leidt daarentegen meestal tot de conclusie dat dezelfde zaak roerend is. Deze norm stelt twee hele andere vragen, namelijk of (1) het gebouw en de apparatuur in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd en of (2) het gebouw als onroerende zaak incompleet is zonder de apparatuur. 

Aan deze twee voorwaarden is echter zelden voldaan. Vandaar dat volgens deze norm de meeste apparatuur en machines worden aangemerkt als roerend.

Kies voor maatwerk

Beide normen leiden dus vaak tot een andere uitkomst, terwijl geen van beide uitkomsten prevaleert boven de ander. Dat is vreemd en leidt vaak tot een discussie over wie nu eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is.

Dit probleem kan worden voorkomen door niet zomaar een model-huurovereenkomstovereenkomst in te vullen maar te kiezen voor maatwerk. U kunt daarin bijvoorbeeld duidelijk omschrijven wie verantwoordelijk is voor welke installatie of machine. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Wilt u discussies voor zijn? Neem dan contact op met onze advocaten huurrecht