Ondanks bezwaarschrift tegen bouwvergunning toch bouwen?

Kunnen derden het bouwproces vertragen door bezwaar te maken tegen de bouwvergunning?

Opdrachtgevers en aannemers met (ver)bouwplannen starten liever gisteren dan vandaag met de bouw. Voor datum van aanvang bouw moet een bouwvergunning worden aangevraagd bij de gemeente, waartegen bezwaar en beroep door belanghebbende openstaat. Een vraag – die in een dergelijke situatie vaak wordt gesteld – is of de bouwvergunning onherroepelijk moet zijn voordat met de bouw gestart kan/mag worden.  

Tegen een bouwvergunning kan zes weken na verzending bezwaar worden gemaakt door belanghebbende. Na de beslissing op het bezwaarschrift door de Gemeente kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. De doorlooptijd van een beroepsprocedure bedraagt gemiddeld een jaar. Tegen de uitspraak kan daarna nog hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In (hoger)beroep kan de beslissing op het bezwaarschrift worden vernietigd waarna weer opnieuw beslist moet worden op het bezwaarschrift. 

Kort en goed, na afgifte van de bouwvergunning kan het lange tijd duren voordat een bouwvergunning onherroepelijk wordt. Een vergunninghouder die bouwt voordat de vergunning onherroepelijk is, loopt een behoorlijk risico. 

Als een bouwvergunning op basis van een geldend bestemmingsplan is afgegeven kan de haalbaarheid van eventuele bezwaren redelijk worden ingeschat. Het zogenaamde limitatieve imperatieve stelsel van de Woningwet heeft tot gevolg dat een bouwvergunning moet worden afgegeven als het bouwplan binnen het bestemmingsplan past. Het is desalniettemin raadzaam om de bezwarentermijn van zes weken af te wachten (en een eventueel bezwaarschrift kritisch te toetsen). 

De bouwer kan zijn proceskansen in een vroeg stadium laten toetsen: door aan te vangen  met de bouw worden bezwaarmakers min of meer gedwongen om een schorsingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Als het verzoek wordt afgewezen, dan is dat een goede graadmeter van uw verdere proceskansen. 

Kortom, er zijn veel mogelijkheden om met de (ver)bouwplannen aan te vangen, voordat de bouwvergunning onherroepelijk is.