Eerste uitspraak over WHOA-akkoord

Legal Insights Q1 vierkant.png

Adelmeijer Hoyng Advocaten adviseert ondernemers ieder kwartaal vanuit een actueel en relevant thema onder de benaming “Q Legal Insights”. In Q1 van dit jaar extra aandacht voor het onderwerp “Insolventie & Herstructurering”. 

Eerste schuldeisersakkoord onder de WHOA goedgekeurd

We schreven er al eerder over: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is in werking getreden waardoor voorkomen moet worden dat het faillissement van ondernemingen wordt uitgesproken. De WHOA maakt het mogelijk om een bindend akkoord met schuldeisers te treffen om een gedeelte van de schulden te voldoen, waarbij weigerende schuldeisers verplicht kunnen worden om met het voorstel akkoord te gaan. 

Bij nieuwe wetgeving is het altijd even spannend hoe die zich in de praktijk zal ontwikkelen. Welke ondernemingen zullen gebruik maken van de WHOA, en hoe zal een rechter over een aangeboden akkoord oordelen? Afgelopen vrijdag is er door de rechtbank Noord-Holland voor het eerst uitspraak gedaan en is een door een onderneming aangeboden schuldeisersakkoord gehomologeerd (goedgekeurd). 

Waarover ging deze zaak? 
De onderneming betrof een bedrijf gespecialiseerd in het verzorgen van audiovisuele technische producties voor grootschalige evenementen wereldwijd. Het bedrijf was opgericht in 2004, had in 2019 25 werknemers in dienst en behaalde in 2019 een omzet van een kleine 5 miljoen euro en een positief bedrijfsresultaat. Als gevolg van de corona-crisis zijn vrijwel alle activiteiten van de onderneming stil komen te liggen. Een reorganisatie, waarbij 21 werknemers zijn ontslagen, mocht niet baten en uiteindelijk bestond er een schuld van ongeveer 1,5 miljoen euro, verdeeld over 121 schuldeisers. Die schuldeisers bestonden uit één retentor met een vordering van € 139.000,-, een belastingschuld van circa € 530.000,- en verder concurrente schuldeisers zonder voorrangspositie.

Het akkoord
De onderneming heeft een voorstel aan haar schuldeisers voorgelegd waarbij aangeboden werd dat 21% van de vordering van de belasting zal worden voldaan, 16% van de vordering van de concurrente schuldeisers en € 139.000,- (dus 100%) van de vordering van de retentor. De onderneming zou daarnaast een herfinanciering door de bank van € 350.000,- verkrijgen indien er tot een akkoord zou worden gekomen. Uiteindelijk heeft circa 96% van de schuldeisers met het voorgelegde akkoord ingestemd. 

De procedure bij de rechtbank
De onderneming heeft vervolgens de rechtbank verzocht om het akkoord te homologeren. In de gerechtelijke procedure heeft één schuldeiser zich verzet tegen het aangeboden akkoord, onder andere met het standpunt dat zijn vordering al was ontstaan vóór de coronacrisis en zij geen inzage heeft gekregen in alle overheidssteun, die de onderneming gedurende de coronacrisis heeft ontvangen. De rechter oordeelt echter dat de schuldeisers op basis van het aangeboden akkoord beter af zijn dan bij een vereffening van het vermogen van de onderneming in een faillissement. Om die reden keurt de rechtbank het aangeboden akkoord goed. 

Meer weten?
Uit deze uitspraak blijkt dat de WHOA mogelijkheden biedt voor MKB-bedrijven, die als gevolg van de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, maar die voorafgaand daaraan nog financieel gezond waren. Hoe de uitwerking van de WHOA zich verder ontwikkelt, zal moeten blijken. Heeft uw onderneming financiële moeilijkheden? Onze advocaten Insolventie en Herstructurering adviseren u graag!