• De Fromberg: merkrecht of geografische aanduiding?

De Fromberg: merkrecht of geografische aanduiding?

Maakt een wijngoed inbreuk op de merknaam van een ander of gaat het slechts om een plaatsaanduiding?

In en rondom de plaats Fromberg worden door twee wijnmakers druiven verbouwd. Waar de druiven precies werden verbouwd en wie het exclusieve recht heeft op de naam “Fromberg” was onderwerp van een recent gevoerd kort geding. 

Wijngoed Fromberg maakt sinds 1991 wijn en heeft de aanduiding “Wijngoed Fromberg” en “Fromberg” als merk geregistreerd. Wijndomein Ceres is in 2009 gestart met het produceren van wijn, maar pas in 2015 is zij op haar etiketten de naam “Fromberg” gaan gebruiken. 

Op social media heeft Wijngoed Fromberg in duidelijke bewoordingen haar visie gegeven op de handelswijze van Wijndomein Ceres: de wijn zou – anders dan het etiket vermeldt – niet afkomstig zijn uit Fromberg en er zou zo onrechtmatig worden meegelift op de goodwill van het merk “Fromberg”.

Wijndomein Ceres kon dit bericht niet over haar kant laten gaan. Volgens Wijndomein Ceres was de inhoud van het bericht onjuist. Zij startte een kort geding en eiste dat het bericht werd verwijderd en gerectificeerd. Wijngoed Fromberg eiste daarop dat Wijndomein Ceres het gebruik van de naam Fromberg moest staken.

Volgens de voorzieningenrechter was feitelijk verwarring over de herkomst van de wijnen ontstaan en kon op zijn minst getwijfeld worden over de vraag of de wijn van Wijndomein Ceres wel daadwerkelijk uit Fromberg komt. De stelling van Wijndomein Ceres, dat de mededeling van Wijngoed Fromberg op social media overduidelijk onjuist is, ging om die reden niet op. De daarop gebaseerde vordering tot verwijdering en rectificatie werd daarom afgewezen.

Vervolgens moest de rechter oordelen of Wijndomein Ceres inbreuk maakte op het merk van Wijngoed Fromberg. Volgens Wijndomijn Ceres was daarvan geen sprake, omdat zij de naam Fromberg gebruikte als plaatsnaam - dus als toegestane aanduiding van herkomst - en niet als merk. De rechter ging hier niet in mee: daarvoor werd de naam Fromberg te prominent op het etiket gebruikt door Ceres. Uit de daardoor gecreëerde verwarring bleek volgens de rechter dat Wijndomijn Ceres wilde profiteren van de reputatie van het merk ''Fromberg'' en hij oordeelde dan ook dat sprake was merkinbreuk. Ceres moet het gebruik van de benaming ''Fromberg'' dan ook staken.