• Coronasteun voor grensondernemers

Coronasteun voor grensondernemers

In België wonende ondernemers met een bedrijf in Nederland kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

In de grensstreek zijn veel ondernemers die in België wonen en hun bedrijf in Nederland hebben. Zij komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud in Nederland. Zij moeten in België een beroep doen op de sociale bijstand.

Deze ondernemers kunnen wel in Nederland aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. De lening bestaat uit een rentedragende lening van maximaal € 10.157, met als doel liquiditeitsproblemen te verminderen. De rente bedraagt 2%. De termijn voor terugbetaling is 3 jaar en de eerste aflossing dient op 1 januari 2021 plaats te vinden.

De gemeente Maastricht voert de regeling uit voor heel Nederland. Nadere informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de gemeente Maastricht.

Voor ondernemers, die In Nederland wonen maar hun bedrijf in België hebben, is de situatie gespiegeld. Voor bedrijfsondersteuning moeten zij in België te rade gaan en zij kunnen in Nederland in de gemeente waar zij wonen in aanmerking komen voor tijdelijke inkomensondersteuning.

Mocht u nadere info of hulp behoeven dan kunt u met onze Coronadesk contact opnemen