Wetsvoorstel: verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Verruiming maximale tijdelijke huurtermijn en mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

In de huidige wetgeving is het bij zelfstandige woonruimte mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar te sluiten. Bij onzelfstandige woonruimte is  een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal vijf jaar mogelijk. Op dit moment loopt de internetconsultatie van een nieuw wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om langere tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten en deze tussentijds maximaal éénmaal te verlengen. 

Nu is het nog zo dat het verlengen van een tijdelijke huurovereenkomst niet mogelijk is. Wanneer de tijdelijke huurovereenkomst niet tijdig door de verhuurder wordt opgezegd (maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het verstrijken van de bepaalde duur), wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Daar waar de huurder eerst beperkte huurbescherming genoot, kan de huurder na deze voortzetting aanspraak maken op de volledige huurbescherming. 

In het huidige wetsvoorstel zal bij de zelfstandige woonruimte de maximale huurtermijn in plaats van twee jaar drie jaar worden. De huurovereenkomst die voor minder dan drie jaar is aangegaan, kan éénmaal worden verlengd tot een maximale duur van drie jaar. De maximale duur van huurovereenkomsten voor onzelfstandige woonruimte wordt niet gewijzigd en kan dus voor maximaal vijf jaar worden gesloten.

Het wetsvoorstel geeft zowel huurder als verhuurder meer mogelijkheden om op verschillende situaties in te kunnen spelen, bijvoorbeeld ingeval van huurders die wachten op een koopwoning. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zal 1 april 2021 zijn. Uiteraard zullen wij u hierover op de hoogte houden.

Heeft u vragen over tijdelijke huurovereenkomsten en/of over het wetsvoorstel? Neem dan gerust contact met ons op!