Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester op komst

Een nieuw wetsvoorstel moet de bevoegdheden van de burgemeester bij sluiting van panden bij drugsvondst verruimen.

De Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om gebouwen of terreinen te sluiten wanneer daar verboden middelen (drugs) aanwezig zijn, verkocht, verstrekt of afgeleverd worden. Gemeenten kunnen hierdoor streng optreden tegen bijvoorbeeld hennepkwekerijen (het zogeheten Damoclesbeleid).

Burgemeesters en ook de landelijke politiek vinden dat deze bevoegdheid niet ver genoeg gaat. Wanneer er bijvoorbeeld alleen apparatuur voor het maken van drugs wordt aangetroffen maar geen drugs, kan de burgemeester niets doen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft daarom onlangs een nieuw wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de bevoegdheid van de burgemeester uitgebreid. Hij of zij kan dan ook overgaan tot sluiting indien er stoffen of voorwerpen aanwezig zijn waarvan wordt vermoed dat deze bestemd zijn om te worden gebruikt voor het maken, verwerken of verstrekken van drugs.

Als verhuurder van een pand of terrein is het van groot belang om goed toe te zien op het handelen van uw huurder. Sluiting van uw pand vanwege overtreding van de Opiumwet leidt vaak tot een langdurig gemis aan huurinkomsten; een sluiting duurt meestal 6 of 12 maanden. De (criminele) huurder is dan vaak al met de noorderzon vertrokken of biedt geen verhaal.

Zorg daarom voor goede bepalingen in het huurcontract, doe een antecedentenonderzoek, controleer regelmatig en mocht het toch mis gaan: vraag dan om juridisch advies om zo uw schade te beperken.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel.