Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester

Burgemeester kan sneller overgaan tot sluiting van drugspanden

Enige tijd geleden berichtten wij u al over een wetsvoorstel waardoor de bevoegdheden van de burgemeester bij overtreding van de Opiumwet worden uitgebreid. Deze wetswijziging is op 1 januari 2019 in werking getreden. Wat moet u weten?

Op grond van de Opiumwet kan de burgemeester een pand voor enige tijd sluiten wanneer daar verboden middelen (drugs) aanwezig zijn, verkocht, verstrekt of afgeleverd worden. Maar wanneer er bijvoorbeeld alleen apparatuur voor het maken van drugs werd aangetroffen, dan kon de burgemeester niets doen. Dat verandert nu.

De burgemeester kan vanaf 1 januari 2019 ook panden sluiten wanneer er stoffen of voorwerpen (bijvoorbeeld chemicaliën of apparatuur) aanwezig zijn waarvan wordt vermoed dat deze bestemd zijn om te worden gebruikt voor het maken, verwerken of verstrekken van drugs. Het is dus niet langer noodzakelijk dat er ook daadwerkelijk drugs worden aangetroffen.

Voor verhuurders is het belangrijk nog beter op te letten op wat er in een verhuurd pand gebeurt. Een sluiting kan zomaar 6 tot 12 maanden duren en dus tot behoorlijke schade (gemiste huurinkomsten) leiden. De verhuurder kan bij sluiting van het pand wel overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst. Doordat een pand sneller kan worden gesloten, kan de verhuurder dus ook makkelijker afkomen van de betreffende huurder. De (criminele) huurder biedt echter vaak geen verhaal voor de schade of is spoorloos verdwenen.

Komt u als verhuurder met dergelijke zaken in aanraking, laat u dan goed adviseren!