Snellere doorstart na faillissement met de pre-pack

Nadat een vennootschap failliet is verklaard, verliest de onderneming in korte tijd veel van haar waarde. Naast kapitaalverlies gaan ook arbeidsplaatsen verloren. Hoe kan dit worden voorkomen?

Het is lastig voor de curator om een partij te vinden die (de levensvatbare onderdelen van) de onderneming tegen een marktconforme prijs wil overnemen. Dit gaat ten koste van de uitkering aan de schuldeisers en van de werkgelegenheid van de werknemers. De pre-pack biedt een oplossing.

Bij een pre-pack benoemt de rechtbank een beoogd curator vóórdat het faillissement van de vennootschap is uitgesproken. Deze benoeming wordt niet gepubliceerd zodat in de markt nog niet bekend is dat het faillissement (nagenoeg) onafwendbaar is.

De beoogd curator kan zich vóór het uitspreken van het faillissement inlezen. Verder kan een doorstart worden voorbereid en afgestemd met de beoogd curator. De beoogd curator heeft geen actieve rol en beschikt niet over dezelfde bevoegdheden als een normale curator. Zo heeft de beoogd curator geen beschikking over het vermogen van de vennootschap. De beoogd curator is evenmin een adviseur van de onderneming. De taak van een beoogd curator spitst zich met name toe op het krijgen van een beeld van de vennootschap en het beoordelen van een te realiseren doorstart. Als het faillissement vervolgens wordt uitgesproken, zijn de curator en de rechter-commissaris al geïnformeerd en kan de doorstart direct plaatsvinden.

In de praktijk werkt een aantal rechtbanken al met de pre-pack door een beoogd curator te benoemen. Enkele voorbeelden waarin een pre-pack heeft plaatsgevonden, zijn de Schoenenreus, Marlies Dekkers en het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Andere rechtbanken (waaronder de Rechtbank Limburg) wachten totdat de pre-pack een wettelijke basis heeft gekregen. Die wettelijke basis laat naar verwachting niet lang meer op zich wachten.

Op 22 oktober 2013 is het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I ingediend om de pre-pack een wettelijke grondslag te bieden. In het wetsvoorstel wordt – om aan de kritiek tegemoet te komen - ook rekening gehouden met de positie van de werknemer ter voorkoming van misbruik van de pre-pack. De ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging moet bij de pre-pack worden betrokken, tenzij de belangen van de onderneming zich hiertegen verzetten.

Het wetsvoorstel is inmiddels op 21 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en naar de Eerste Kamer gestuurd ter verdere afhandeling. De verwachting is dat het wetsvoorstel in 2017 in werking zal kunnen treden.