De cumulatiegrond afgewezen

Onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de cumulatiegrond. 

Op basis van deze grond, ook wel genoemd de i-grond, kan de kantonrechter toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (ontslag) overgaan terwijl er geen sprake is van een ‘voldragen’ ontslaggrond, maar als verschillende ontslaggronden (denk aan disfunctioneren en de verstoorde arbeidsrelatie) samengenomen wel voldoende zijn om als grond voor ontslag te kunnen dienen. 

Inmiddels is een eerste uitspraak verschenen waarin de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkgever op deze grond heeft afgewezen. De kwestie betrof het volgende.

Volgens de werkgever, een bedrijf actief in de verpakkingsbranche, vertoonde de werknemer onacceptabel gedrag (onder andere bestaande uit sabotage aan de productielijn). Hiervoor had de werkgever de werknemer meermaals schriftelijk gewaarschuwd.

Omdat de werknemer (zo meende de werkgever) dit gedrag bleef vertonen, verzocht zij de rechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op basis van (1) verwijtbaar handelen, (2) disfunctioneren, (3) een verstoorde arbeidsverhouding of (4) een combinatie van deze gronden, dus de cumulatiegrond.

De kantonrechter oordeelde dat de eerste 3 ontslaggronden door de werkgever onvoldoende waren onderbouwd. Zo had de werkgever de sabotage van de werknemer niet hard weten te maken en was een verbetertraject niet gevolgd. 

Over de cumulatiegrond oordeelde de kantonrechter dat de werkgever had nagelaten deze grond afzonderlijk toe te lichten en gaf daarbij het volgende aan:

“[…] het is niet aan de kantonrechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond.”

Kortom, zorg ervoor dat u, als u een beroep doet op de cumulatiegrond, deze grond in uw verzoekschrift afzonderlijk toelicht en voorkom dat uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst hierdoor wordt afgewezen. 

Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst!