De cumulatiegrond

De stand van zaken na een half jaar na invoering

Één van de wijzigingen die met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met ingang van 1 januari 2020 in het ontslagrecht is doorgevoerd, is de zogenaamde cumulatiegrond. Deze grond is in het leven geroepen ter verruiming van het ontslagstelsel.

In het kort gezegd, komt deze grond erop neer dat twee of meer onvoldragen ontslaggronden samen toch genoeg kunnen zijn voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. De werkgever moet dan wel aantonen dat van hem in redelijkheid niet meer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Denk bijvoorbeeld aan het onvoldoende functioneren van een werknemer gecombineerd met een verstoorde arbeidsverhouding. Als elk van deze gronden niet voldragen is, dan kan de optelsom daarvan alsnog tot ontbinding leiden.

Tegenover deze verruiming van het ontslagstelsel staat wel dat de werknemer een hogere vergoeding kan krijgen als een rechter de arbeidsovereenkomst op grond van de cumulatiegrond ontbindt. De werknemer kan maximaal de helft van de voor hem geldende transitievergoeding extra toegewezen krijgen.

Het afgelopen halfjaar zijn er twaalf uitspraken gepubliceerd waarin de werkgevers zich op de cumulatiegrond hebben beroepen. Helaas voor hen zonder succes, want in geen enkele uitspraak wordt de arbeidsovereenkomst op de cumulatiegrond ontbonden.

Maar op 6 juli jl. was de eerste ontbinding op basis van de cumulatiegrond dan toch een feit.
De werkgever baseerde zijn ontbindingsverzoek primair op disfunctioneren van de werknemer dan wel een verstoorde arbeidsverhouding en subsidiair op de cumulatiegrond. De kantonrechter vindt elk van de beide genoemde ontslagronden niet voldragen, maar oordeelt dat de optelsom van beide gronden wel een ontbinding op basis van de cumulatiegrond rechtvaardigt. Wel vind de kantonrechter dat de werkgever steken heeft laten vallen en dat de werknemer daarom recht heeft op de maximale verhoging van de transitievergoeding, dus anderhalve keer de transitievergoeding.

Wij zullen u op de hoogte houden of daarmee voor de cumulatiegrond geldt: als er één schaap over de dam is, volgen er meer.