Betere bescherming tegen acquisitiefraude

Vanaf 1 juli 2016 gelden nieuwe wettelijke bepalingen voor het tegengaan van acquisitiefraude. De fraudeur kan nu eenvoudiger civielrechtelijk worden aangepakt. Ook is deze vorm van fraude nu strafbaar gesteld. Hiermee tracht de wetgever ondernemers beter te beschermen tegen acquisitiefraudeurs.

Acquisitiefraude is een fraudevorm waarbij malafide organisaties u overtuigen een overeenkomst met hen aan te gaan, waarvoor u wel (fors) moet betalen, maar er geen of nauwelijks een tegensprestatie wordt geleverd. U kunt hierbij denken aan het tegen betaling plaatsen van advertenties in onbekende of zelfs niet bestaande bedrijvengidsen of op slecht bezochte websites. Of het zonder reden toesturen van rekeningen, zogenaamde spookfacturen.

De wet bepaalt nu expliciet dat acquisitiefraude een vorm van misleidende reclame en dus onrechtmatig is. Civielrechtelijk kan de ondernemer schadeloos worden gesteld en kan hij de overeenkomst vernietigen. Ook kan de fraudeur een verbod worden opgelegd om verdere misleidende mededelingen te doen en worden veroordeeld tot rectificatie. Er geldt verder een omkering van de bewijslast. De gedupeerde hoeft niet te bewijzen dat er sprake is van fraude; het is de ander die moet bewijzen dat er niet gefraudeerd is.

Verder kan tegenwoordig ook strafrechtelijke aangifte worden gedaan tegen acquisitiefraudeurs. Het Wetboek van Strafrecht stelt acquisitiefraude tegen ondernemers namelijk strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar of een geldboete van ten hoogte € 82.000,-.

Bent u als ondernemer in aanraking gekomen met acquisitiefraude en gedupeerd of bestaat bij u het vermoeden dat daarvan eventueel sprake zou kunnen zijn, bekijk en onderzoek dan uw mogelijkheden voor het aanpakken van uw fraudeur!