Bredestraat 12

Een stadspaleis uit 18e eeuw met een rijke historie.

Poort van Rymborgh

Eeuwenlang gold de Bredestraat als een der voornaamste woonstraten van Maastricht. Op de stadsplattegrond van Simon de Bellomonte uit 1587 wordt naast de naam Platea lata aangegeven dat de straat vroeger bekend stond als Via regia (koninklijke weg). In de Bredestraat waren enkele poorthuizen gevestigd, aanzienlijke stadshuizen die toebehoorden aan belangrijke adellijke families uit de omgeving. Daar bevond zich ook de Poort van Rimburg (of Rymborch), voor het eerst genoemd in 1324. Het poorthuis was oorspronkelijk in bezit van de heren van Gronsveld.

In 1593 schonk Agnes van Bylandt de Poort van Rimborg aan de jezuïeten. Daarmee kregen dezen een aanzienlijk deel van de Bredestraat in handen. Het was vanaf 1595 gevestigd in de 'Poort van Rymborch', op de hoek van de Bredestraat en de Heggenstraat.  Van het eigen college van de jezuïeten is vrijwel niets bewaard gebleven. 

De benaming 'poort' heeft in Maastricht betrekking op een adellijke stadswoning. Aan de Bredestraat 12 bevindt zich een 18e-eeuws stadspaleis, dat op de fundamenten van de middeleeuwse Poort van Rimburg is gebouwd. De kelder van kolenzandsteen is nog deels uit de 14e eeuw. Aan de Heggenstraat ligt nog een oude inrijpoort, wellicht uit de 16e eeuw. De statige lijstgevel aan de Bredestraat is veel jonger (vroege 18e eeuw) en telt negen traveeën met reliëfbanden, paneelvullingen, hoekblokken en kozijnen van Naamse steen.

Bron: Wikipedia

Respectvol onderhoud

De gevel van Bredestaat 12 draagt onze naam. Dat het ontwerpen van gevelbelettering op een groot monumentaal pand op enkele meters van het Vrijthof geen sinecure is, bleek toen R&R Communication ons de verschillende voorstellen presenteerde. Design op de vierkante millimeter met als ultieme doel het groene licht van de gemeentelijke Welstandcommissie. Met uiteindelijk voor iedereen een passend en 'verlicht' resultaat!