• Recht op afstorting pensioen door DGA?

Recht op afstorting pensioen door DGA?

Wanneer u in een scheiding verwikkeld raakt, heeft u als (ex-)echtgenoten in principe over en weer het recht om een verevening van de pensioenrechten af te dwingen. Dat komt erop neer dat u ervoor kunt zorgen dat er een rechtstreekse vordering ontstaat voor u op de pensioeninstantie. U en uw-partner hebben (in beginsel) beide recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Als u de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) informeert over de scheiding zal er, wanneer u pensioengerechtigd wordt, rechtstreeks aan u uitbetaald worden. U hoeft dan niet uw ex-partner telkens daarop aan te spreken. Om dit bewerkstelligen moet u de scheiding wel binnen twee jaar na scheiding melden bij de pensioenuitvoerder.

Kunt u ook afwijkende afspraken maken met uw ex-partner? Ja, dat kan. Bovendien is het zo dat de mate van opbouw van belang is voor de vraag of u aanspraak kunt maken op een rechtstreekse uitkering. Ook kunt u met uw ex-partner afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u in een verdeling andere vermogens¬bestanddelen toegedeeld krijgt.

Hoe zit dit nu indien u of uw ex-partner pensioen hebben opgebouwd als DGA in de eigen onderneming? Ook dan geeft de Wet verevening pensioenrechten de ex-partner een recht op verevening van dat opgebouwde pensioen. De Hoge Raad heeft in het verleden al bepaald dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die spelen tussen de ex-echtgenoten met zich brengen dat de DGA dan in het kader van die verevening zorg moet dragen voor afstorting van het   in ieder geval het deel van de ex-partner   pensioen onder een pensioenverzekeraar. De vereveningsgerechtigde hoeft namelijk niet afhankelijk te blijven van het ondernemingsbeleid (en dus de wil van de DGA) voor wat betreft zijn aanspraak, en hoeft dus niet onnodig risico's te lopen. Het is namelijk maar de vraag of de DGA daadwerkelijk zorg draagt voor de opbouw van het pensioen, zelfs wanneer daar een pensioenovereenkomst aan ten grondslag ligt.

Een uitzondering bestaat voor de situatie waarin afstorting van de pensioenaanspraak van de ex-partner die continuïteit van de onderneming zou bedreigen. In zo'n geval kan de DGA dan onder omstandigheden met succes een afstorting tegenhouden.

Of u recht heeft op verevening en afstorting van pensioenaanspraken hangt dus af van de concrete omstandigheden van het geval. Indien deze problematiek zich aandoet is het dus vaak verstandig om daarover voldoende advies in te winnen. Een oudedagsvoorziening is niet iets om lichtvaardig mee om te gaan.