Overheid en Bestuur

De overheid faciliteert en reguleert onze samenleving. Zowel particulieren als ondernemingen en instellingen komen veelvuldig met de overheid in aanraking. Ook de overheid dient zich bij het nemen van besluiten aan regels te houden.

Deze gaan onder meer over de voorbereiding en bekendmaking van een besluit, maar ook over de manier waarop burgers, ondernemers en instellingen bezwaar kunnen maken dan wel beroep kunnen instellen.

Wij adviseren zowel burgers als (semi-)overheden en procederen in uiteenlopende kwesties. Daarbij gaat het niet alleen om puur bestuursrechtelijke onderwerpen als bestemmingsplannen en vergunningen, maar ook om de samenwerking tussen overheid en private partijen. Door de expertise in het privaatrecht en het bestuursrecht te combineren, kunnen wij alle aspecten van een zaak belichten.

Onze werkzaamheden richten zich onder meer op:

  • publiek-private samenwerking (pps);
  • ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling;
  • toezicht en handhaving;
  • voedsel en waren;
  • openbaarheid van bestuur (Wob);
  • overheidsaansprakelijkheid;
  • subsidies;
  • onteigening en voorkeursrechten.