IE, ICT, Privacy en Media

In onze huidige informatiemaatschappij is de bedrijfsvoering van ondernemingen in vergaande mate geautomatiseerd. Ook zijn intellectuele eigendommen van groot belang geworden, en is de exploitatie daarvan zelfs de kernactiviteit van veel ondernemingen. Dit vraagt om werkbare IT-systemen en een effectieve bescherming van intellectuele eigendommen.

Tegelijkertijd komen de privacy-rechten van individuen door nieuwe technologieën steeds verder onder druk te staan. Automatisering en technologische ontwikkelingen bieden kansen voor ondernemers, maar roepen ook steeds nieuwe juridische vragen op, zeker omdat de wetgever alle ontwikkelingen niet kan bijbenen.

Wij houden ons bezig met alle facetten van het intellectueel eigendomsrecht (IE), informatie technologie (IT) en privacy. Wij staan u met juridische oplossingen bij om het maximale uit uw intellectueel eigendom te halen en de relatie met uw IT-partner(s) zo optimaal mogelijk vorm te geven. Ook helpen we u om ‘privacy compliant’ te worden, zodat u voldoet aan alle regels op het gebied van de bescherming van de privacy van uw relaties.

Ook houden wij ons bezig met het mediarecht en het reclamerecht. Wij hebben ruime ervaring met het screenen van mediapublicaties en reclame-uitingen en op het gebied van vrijheid van meningsuiting, oneerlijke handelspraktijken en misleidende en vergelijkende reclame.

Onze werkzaamheden op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, informatie technologie en privacy bevatten onder meer het:

 • adviseren en procederen over het verkrijgen, beschermen/handhaven en exploiteren van intellectueel eigendom;
 • opstellen van Service Level Agreements (SLA);
 • opstellen van licentieovereenkomsten;
 • adviseren en procederen over juridische aspecten van automatisering;
 • opstellen en uitonderhandelen van IT-gerelateerde overeenkomsten;
 • adviseren van ondernemers op het gebied van e-commerce;
 • vormgeven en implementeren van privacybeleid;
 • beoordelen van mediapublicaties op (on)rechtmatigheid;
 • het voorkomen van of het nemen van maatregelen tegen oneerlijke en agressieve handelspraktijken en misleidende reclame (B2C);
 • adviseren over misleidende en vergelijkende reclame (B2B);
 • beoordelen van de (on)rechtmatigheid van uw eigen reclames of die van branchegenoten;
 • adviseren over (digitale) commerciële communicatie;
 • adviseren over het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens.