• Gezondheid en Zorg

Gezondheid en Zorg

De gezondheidszorg is van groot maatschappelijk belang. De impact op het welbevinden van mensen, maar ook op de rijksbegroting, is enorm. De regeldichtheid in de gezondheidszorg wordt niet voor niets dan ook steeds groter en het gezondheidsrecht is bovendien continu aan verandering onderhevig.

Dit heeft tal van oorzaken, zoals de toenemende marktwerking, de noodzaak van verbetering van de efficiency en kostenbeheersing en wijzigingen in het vergoedingensysteem. Bij dit alles krijgen kwaliteit, innovatie en (patiƫnt)veiligheid veel aandacht. Het medisch tuchtrecht speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast is er de decentralisatie in onder meer de jeugdzorg, die het speelveld drastisch heeft veranderd.

Goed juridisch advies over procedures en contracten in de gezondheidszorg is in deze steeds complexer wordende wereld essentieel voor alle betrokken professionals in de zorg. Wij hebben op het gebied van het gezondheidsrecht en medisch tuchtrecht veel ervaring en adviseren zowel zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en klinieken, als individuele zorgprofessionals in alle juridische aspecten van de zorg.

De ervaring op het gebied van gezondheidsrecht en zorg strekt zich uit over:

  • het medische tuchtrecht;
  • samenwerkingsverbanden (inclusief medische maatschappen);
  • begeleiding van nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld klinieken);
  • medische aansprakelijkheid;
  • zorginkoop en aanbesteding;
  • geschillen tussen zorgprofessionals, instellingen en verzekeraars;
  • procedures bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.