Aansprakelijkheid, Schadevergoeding en Verzekering

Het goed regelen van de aansprakelijkheid door middel van zo zorgvuldig mogelijk opgestelde contracten en het sluiten van verzekeringen wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Het aansprakelijkheidsrecht speelt immers op vele terreinen een grote rol.

Of het nu gaat om een ongeval op de werkvloer, een aanrijding, schade door niet nagekomen verplichtingen of imagoschade door onjuiste mededelingen van derden: bij aansprakelijkheid gaat het zowel bij de veroorzaker als de benadeelde partij vaak om grote financiële (en soms ook emotionele) belangen. De benadeelde partij wil de veroorzaakte schade vergoed zien, de veroorzaker wil het risico op claims en de gevolgen daarvan minimaliseren. Daarbij is het zaak te bekijken wat de schade precies is en in hoeverre deze eventueel voor vergoeding in aanmerking komt.

In veel gevallen kan men zich voor aansprakelijkheid verzekeren. Startpunt is dan een goede risicoanalyse. Welke risico’s worden gelopen en worden deze door de polisvoorwaarden voldoende gedekt? Helaas komt het uiteindelijk soms toch tot een conflict met de verzekeraar over de te verlenen dekking en de hoogte van de uitkering. Wij kunnen u bij deze zaken uitstekend helpen en hebben een ruime ervaring op het gebied van het adviseren en procederen over aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekeringen.

De expertise op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen omvat onder meer:

  • contractuele aansprakelijkheid;
  • werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid;
  • productaansprakelijkheid;
  • Schade bij (verkeers)ongevallen, waaronder letselschade;
  • verzekeringsvraagstukken.