Aanbestedingen, Staatssteun en Mededinging

Inkoop is voor veel bedrijven en overheden een grote post op de begroting en ingekochte producten en diensten dragen in belangrijke mate bij aan het bereiken van doelstellingen en resultaten. Het loont dan ook om inkoop en aanbesteding zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken.

Overheden zijn bij het aanbesteden, mede ingegeven door Europese regelgeving, gebonden aan wetten en procedures. Transparant en eerlijk handelen moet garanderen dat het aanbestedingsproces tussen inschrijvende partijen optimaal verloopt. Mededingingsautoriteiten (ACM) en de Europese Commissie houden daarnaast nauw toezicht op de naleving van de regels op het gebied van mededinging en staatssteun. Staatssteun en mededingingsafspraken (zoals kartelvorming) kunnen de interne Europese markt ernstig verstoren en zijn daarom aan strikte regels gebonden.

De regelgeving maakt het uitschrijven van een aanbesteding gecompliceerd. Tegelijkertijd stelt het inschrijven hoge eisen aan de deelnemende marktpartijen. Niet zelden zorgen aanbestedings-, staatsteun- en mededingingsregels voor welhaast een mijnenveld, waarin elke misstap grote gevolgen kan hebben. Wij combineren onze grote ervaring met aanbestedingsrecht, staatssteun en mededinging om tot gedegen adviezen te komen en de gang naar de rechter te voorkomen of begeleiden.

De ervaring met aanbestedingsrecht, staatssteun en mededinging omvat onder meer de gebieden:

  • begeleiden van aanbestedingen en inschrijvingen;
  • geschillen over inschrijvingen, uitsluitingen en gunningen;
  • staatssteun, subsidies en commerciĆ«le transacties;
  • (on)eerlijke concurrentie, kartelvorming en misbruik van machtspositie;
  • overname- en fusiebegeleiding bij de mededingingsautoriteit.