Privacy

Langs deze weg informeren wij u over de persoonsgegevens die Adelmeijer Hoyng verwerkt.

In het privacy statement vindt u algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens van Adelmeijer Hoyng Advocaten.

In het cookie statement informeren wij u over de cookies die onze website gebruikt.

Voor meer informatie over privacy, in het bijzonder ook de verplichtingen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oplegt, verwijzen wij u naar ons ‘dossier AVG’. Heeft u vragen over privacy? Neem gerust contact met op.