banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

De motivering van het non-concurrentiebeding
​Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid, moet een werkgever duidelijk motiveren welk belang hij heeft bij het opnemen van een non-concurrentiebeding in een…
Schade-varing
Voor schade-varing (schade veroorzaakt door een boot op het water) geldt een verjaringstermijn van twee jaar. In een geval van samenloop tussen onrechtmatige daad en…
De verjaringstermijn maakt het verschil
In de rechtspraktijk van alledag worden vaak schikkingen getroffen. Het besparen van (hoge) kosten kan hierbij een rol spelen. Of het snel willen oplossen van een geschil.
Procesrecht is een vak apart: het rechtsmiddelenregister
Bij een geschil over de verplichting tot levering van een registergoed, kan de rechter bepalen dat zijn vonnis in de plaats treedt van een notariële akte. Op die manier kan de…
Pandrecht en vermenging
Met het vestigen van een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht op roerende zaken wordt vaak een ‘veiligheidsklep’ ingebouwd. De vraag is wat geldt als die zaken zich vermengen…
De hoogste prijs = marktconform?
Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de hoogst geboden prijs in beginsel de markconforme prijs is. Dat kan anders zijn wanneer er om een oneigenlijke reden een bod…
De zorgverzekeraar: een aanbestedende dienst?
De zorgverzekeraar is volgens de rechtbank een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet en mag niet zomaar besluiten om slechts bij één leverancier haar middelen…
Veel vrijheid bij intrekken aanbesteding
Mag een aanbestedende dienst een aanbesteding intrekken, bijvoorbeeld wanneer er uiteindelijk maar één gegadigde is? De rechter is van oordeel dat op een aanbestedende dienst…