banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Opdrachtgevers opgelet!
Uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het loon dat de werknemers van uw aannemer krijgen voor de in uw bedrijf gewerkte uren. Dat heet de…
Non-concurrentiebeding bij bedrijfsovernames: de ingebrekestelling
In het non-concurrentiebeding wordt het werkingsgebied en de relaties die daaronder vallen opgenomen en wordt aan de schending van het beding een boete gekoppeld.
Nieuwe regeling verzekeringsplicht bestuurder in 2016
De regeling verzekeringsplicht bestuurder bepaalt of de bestuurder een verzekeringsplicht heeft voor werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet en de Werkloosheidswet.
403-verklaringen en concernaansprakelijkheid: altijd riskant!
De holding moet een zogenaamde ‘403-verklaring’ deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dat houdt in dat zij zich hoofdelijk aansprakelijk (en dus garant) stelt richting derden…
Wet Meldplicht Datalekken
Sinds 1 januari 2016 moeten Nederlandse bedrijven verplicht datalekken melden. Dit roept vragen op zoals: Wat is een datalek? In welke gevallen moet er gemeld worden? Aan wie…
Geen ‘Safe Habour’ in de Verenigde Staten
Via internet gaan gegevens in ‘no time’ de wereld over, en niet zelden blijkt ‘de cloud’ gewoon een server in Amerika te zijn.
Het recht vergeten te worden
Zoekmachines kunnen worden verplicht om onjuiste, onvolledige, verouderde, niet relevante of bovenmatige gegevens uit de zoekresultaten te verwijderen.
Verwijdering valse reviews van Google
Omdat de reviews in strijd waren met de policies van Google en er aantoonbaar gebruik was gemaakt van een valse profielfoto, moest Google van de rechter de reviews…
De girale betaling versus faillissement
Sinds eind jaren tachtig kan een curator in faillissement een giraal verrichtte betaling van de failliet terugvorderen. Ruim 25 jaar na dato is in de rechtspraak deze…
Het faillissement van een VOF
Het faillissement van een vennootschap onder firma heeft niet langer steeds het faillissement van de vennoten tot gevolg. Per vennoot moet worden gekeken of er gronden zijn om…