banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Logo als merk
Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een merk onderscheidend zijn. Een merk mag dus niet beschrijvend zijn voor de goederen of diensten die onder het merk worden…
Het pootje lichten van de verzekeraar
Indien een verzekerde bij het aangaan van een verzekering met opzet zaken verzwijgt, dan kan dat uiteraard gevolgen hebben voor de dekking bij schade.
Aanbesteding Magisch Maastricht
Magisch Maastricht is een jaarlijks in de kerstperiode terugkerend festijn op het Vrijthof. De gemeente Maastricht besteedt het evenement aan via een aanbestedingsprocedure…
Eigendomsvoorbehoud tegenover pandrecht bank
U hebt goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Levering onder eigendomsvoorbehoud betekent dat de eigendom pas op de koper overgaat nadat volledige betaling heeft…
Status medehuurder na beëindiging van samenwonen
Met elkaar samenwonen in een huurwoning zonder dat er sprake is van een juridische verbondenheid in de zin van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Bent u als…
Beslag houdt de levering niet meer tegen: Wetswijziging Vormerkung
Wie onroerend goed koopt, wil natuurlijk ook geleverd krijgen. Schuldeisers van de verkoper kunnen die levering echter frustreren door beslag te leggen op de zaak of beslag te…
Vertegenwoordiging van overheidslichamen
Sluit u wel eens overeenkomsten met de overheid? Dan is het van belang om te weten of het overheidslichaam bij het aangaan van die overeenkomst rechtsgeldig wordt…
Publicatie jaarrekening binnen twaalf maanden na einde boekjaar
Door de inwerkingtreding van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening zijn de termijnen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Ten eerste is de…
Bestuurders van stichtingen en verenigingen makkelijker aansprakelijk
Een bestuurder van een vereniging kan aansprakelijk worden gesteld als hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Op dit moment is nog niets geregeld over de aansprakelijkheid…
Herroeping van een ontbindingsbesluit van een B.V.
Er zijn verschillende manieren om een B.V. (buiten faillissement) te ontbinden. Als er geen baten meer aanwezig zijn, houdt de B.V. op te bestaan zodra het besluit tot…