banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Welke bevoegdheden heeft een pandhouder?
Pandhouders hebben verschillende bevoegdheden, maar mogen zij ook het faillissement van een debiteur van de pandgever aanvragen?
Het gevaar van het pensioenontslagbeding
Sinds 1 juli 2015 is in de wet een eenvoudige wettelijke opzegmogelijkheid opgenomen bij of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer. In het…
Wijziging Aanbestedingswet per 1 juli 2016
Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet aangepast om in overeenstemming te zijn met de nieuwe Europese richtlijnen. Wat is er gewijzigd?
De bestuurlijke boekhoudplicht
Iedere bestuurder weet of hoort te weten dat hij zorg moet dragen voor het voldoen aan de boekhoudverplichting die voortvloeit uit artikel 2:10 BW. Een schending van die…
De aanvang van de bedenktermijn
Als een werkgever en een werknemer hun arbeidsrelatie willen beëindigen kunnen zij een beëindigingsovereenkomst sluiten. De werkgever is wettelijk verplicht om de werknemer…
Toch proceskostenvergoeding na intrekking kort geding
Als een eisende partij vlak voor de zitting in eerste aanleg een aanhangige procedure intrekt, heeft de gedaagde partij geen recht op een proceskostenvergoeding.
Borgstelling voor overbruggingskrediet
Het krijgen van een geldlening en het in ruil daarvoor verstrekken van zekerheid zijn in de financieringspraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe zit het ook al…
Betere bescherming tegen acquisitiefraude
Vanaf 1 juli 2016 gelden nieuwe wettelijke bepalingen voor het tegengaan van acquisitiefraude. De fraudeur kan nu eenvoudiger civielrechtelijk worden aangepakt. Ook is deze…
Ontslag op staande voet en de Wet werk en zekerheid (Wwz)
Sinds de invoering van de Wwz bestaat er onduidelijkheid over het ontslag op staande voet. Wat kan de werkgever doen om meer zekerheid te krijgen?
Uniform herstelkader doorbraak in renteswap ellende
Biedt het uniform herstelkader een oplossing voor de schade die veel MKB-bedrijven hebben geleden door verkeerde of onvolledige advisering door de banken?