banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Whatsappen tijdens werktijd kost geld …. voor de werknemer
Wat kan de werkgever doen als de werknemer veel whatsappt onder werktijd?
Het belang van het schriftelijke benoemingsbesluit
​Het op schrift stellen van besluiten is belangrijk. Dit geldt zeer zeker ook voor het benoemingsbesluit van de statutair bestuurder.
Faillissementsaanvraag VOF wordt niet duurder!
Bent u als schuldeiser drie keer griffierecht verschuldigd als u het faillissement van een VOF en haar twee vennoten aanvraagt?
Welke verplichtingen rusten op de opdrachtgever bij schade?
Het werk van een aannemer vertoont gebreken. Wat moeten de opdrachtgever en de aannemer doen?
Iemand uit de brand helpen
Wie kunnen er aanspraak maken op een uitkering van de verzekeraar in geval van schade aan het gebouw?
Snellere doorstart na faillissement met de pre-pack
Nadat een vennootschap failliet is verklaard, verliest de onderneming in korte tijd veel van haar waarde. Naast kapitaalverlies gaan ook arbeidsplaatsen verloren. Hoe kan dit…
Bank moet erfgenamen inzage geven in transactiegeschiedenis erflater
Bij het afwikkelen van een nalatenschap ontstaan er vaak meningsverschillen tussen de erfgenamen. Om die meningsverschillen de wereld uit te helpen, is het vaak nodig inzicht…
De zorgplicht van een makelaar
Een makelaar die een pand taxeert en daarvan een rapport opstelt, moet ook rekening houden met de belangen van derden. Het niet in acht nemen van de vereiste zorgvuldigheid,…
Wat is een website juridisch?
Tegenwoordig zijn websites niet meer weg te denken. Website vervullen een belangrijke functie in het handelsverkeer, bijvoorbeeld als bron van informatie, of als portal om…
Arbeidsrecht & Privacy: Cameratoezicht
Het inzetten van cameratoezicht op de werkplek om bedrijfseigendommen te beschermen kan niet zonder meer. De inbreuk op de privacy van werknemers is groot. Wat is toegestaan?