banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

De WWZ: een eerste evaluatie
Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vanaf 2015 het nodige heeft veranderd in het arbeidsrecht. Inmiddels zijn de eerste ervaringen bekend.
De ketenregeling bij arbeidsovereenkomsten
De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke arbeidscontract in een reeks wordt omgezet in een vast arbeidscontract.
Eenzijdige wijzing van de arbeidsvoorwaarden
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een eenzijdige wijziging in de arbeidsvoorwaarden door te voeren wanneer het financieel erg slecht gaat met de onderneming.
De motivering van het non-concurrentiebeding
​Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid, moet een werkgever duidelijk motiveren welk belang hij heeft bij het opnemen van een non-concurrentiebeding in een…
Schade-varing
Voor schade-varing (schade veroorzaakt door een boot op het water) geldt een verjaringstermijn van twee jaar. In een geval van samenloop tussen onrechtmatige daad en…
De verjaringstermijn maakt het verschil
In de rechtspraktijk van alledag worden vaak schikkingen getroffen. Het besparen van (hoge) kosten kan hierbij een rol spelen. Of het snel willen oplossen van een geschil.
Procesrecht is een vak apart: het rechtsmiddelenregister
Bij een geschil over de verplichting tot levering van een registergoed, kan de rechter bepalen dat zijn vonnis in de plaats treedt van een notariële akte. Op die manier kan de…
Pandrecht en vermenging
Met het vestigen van een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht op roerende zaken wordt vaak een ‘veiligheidsklep’ ingebouwd. De vraag is wat geldt als die zaken zich vermengen…
De hoogste prijs = marktconform?
Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de hoogst geboden prijs in beginsel de markconforme prijs is. Dat kan anders zijn wanneer er om een oneigenlijke reden een bod…
De zorgverzekeraar: een aanbestedende dienst?
De zorgverzekeraar is volgens de rechtbank een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet en mag niet zomaar besluiten om slechts bij één leverancier haar middelen…