banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Opzegging van een kredietovereenkomst
Kan een bank een kredietovereenkomst zo maar opzeggen?
Aanvraag faillissement door pandhouder?
Kan de pandhouder het faillissement van de schuldenaar aanvragen en zo ja, wanneer kan hij dat doen?
Faillissement en wederkerige overeenkomsten
Uw contractspartij gaat failliet. Betekent dat automatisch het einde van de overeenkomst?
Herstructurering van een onderneming in de toekomst eenvoudiger
Welke herstructureringsmogelijkheden zijn er en welke worden er in 2017 verwacht?
Faillissementsaanvraag VOF wordt niet duurder!
Bent u als schuldeiser drie keer griffierecht verschuldigd als u het faillissement van een VOF en haar twee vennoten aanvraagt?
Snellere doorstart na faillissement met de pre-pack
Nadat een vennootschap failliet is verklaard, verliest de onderneming in korte tijd veel van haar waarde. Naast kapitaalverlies gaan ook arbeidsplaatsen verloren. Hoe kan dit…
Het bestuursverbod
Sinds 1 juli 2016 kan een bestuursverbod worden opgelegd aan een bestuurder. Wat houdt dat in en in welke gevallen kan een bestuursverbod worden opgelegd?
Curator, geef mij informatie!
U bent schuldeiser van een failliete vennootschap en komt in contact met een curator. U wilt graag uw positie in kaart brengen aan de hand van informatie uit de administratie…
Welke bevoegdheden heeft een pandhouder?
Pandhouders hebben verschillende bevoegdheden, maar mogen zij ook het faillissement van een debiteur van de pandgever aanvragen?
Eigendomsvoorbehoud tegenover pandrecht bank
U hebt goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Levering onder eigendomsvoorbehoud betekent dat de eigendom pas op de koper overgaat nadat volledige betaling heeft…