banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Werknemers worden beschermd bij pre-pack
Het Hof van Justitie van de EU heeft gisteren uitspraak gedaan over de vraag of in geval van doorstart via een pre-pack, het zogenaamde flits-faillissement, er sprake is van…
De curator en de ondernemingsraad
Wat is de rol van de ondernemingsraad in een faillissement en waarmee moet de curator rekening houden?
Bestuurdersaansprakelijkheid wegens liquiditeitskrapte
Kan zaken doen tijdens liquiditeitskrapte aanleiding zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid?
Faillissement en huwelijk
Uw partner gaat failliet. Wat betekent dat voor uw gezamenlijke woning?
“De bank heeft de stekker eruit getrokken…”
Deze hartenkreet wordt wel vaker geslaakt kort nadat een ondernemer zijn eigen faillissement heeft moeten aanvragen. Het opzeggen van een krediet leidt doorgaans immers tot…
Curator, ruim uw rommel op!
Moet de curator het gehuurde leeg en schoon opleveren?
De pre-pack en overgang van onderneming
Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een pre-pack?
Mag je een retentierecht uitoefenen op administratie?
​U maakt het ‑ als boekhouder, accountant, financieel adviseur, et cetera ‑ wel eens mee: uw klant stelt u een hoop administratie ter hand in het kader van een opdracht,…
Faillissementsaanvraag: pluraliteit van crediteuren blijft noodzakelijk!
Geheel ten onrechte worden uw facturen door uw debiteur niet voldaan. Diverse malen heeft u uw debiteur aangesproken en haar (schriftelijk) gesommeerd om tot betaling over te…
De nieuwe rol van de curator als fraudebestrijder
Dominique Roomberg geeft commentaar op de nieuwe Wet versterking positie curator.