banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Het faillissement is een pauperparadijs voor gewone schuldeisers, maar een hemels paradijs voor banken.
Een blog van Dominique Roomberg
Aansprakelijkheid in verband met schending administratieplicht
Is een bestuurder nu sneller aansprakelijk in het kader van een schending van de administratieplicht?
Curator Dominique Roomberg realiseert doorstart Virenze
MET ggz en Parnassia Groep continueren de zorg aan cliënten van het failliete Virenze
Hoe de aanvrager van een eigen faillissement aansprakelijk werd
Kun je aansprakelijk worden gesteld als je op instructie van de algemene vergadering het faillissement aanvraagt van de vennootschap waarvan jij bestuurder bent?
Pas op bij het verlenen van pandrechten
Bent u als bestuurder aansprakelijk als er een tweede pandrecht wordt gevestigd, terwijl de pandhouder meent dat hij een eerste pandrecht krijgt?
Afkoop levensverzekering tijdens faillissement
Mag een curator een door de gefailleerde gesloten levensverzekering uitwinnen?
Accountant en curator niet aansprakelijk voor starten procedure bestuurdersaansprakelijkheid?
Wat kan een bestuurder doen als hij mede op basis van een rapport van een accountant de bestuurder aansprakelijk stelt, maar deze vordering in rechte wordt afgewezen?
De curator en onderhuur
Uw huurder gaat failliet en de curator geeft het gehuurde in strijd met de huurovereenkomst in gebruik aan een derde. Wat kunt u doen?
Afkoelingsperiode in faillissement
Misschien wordt u wel eens geconfronteerd met het faillissement van een afnemer/schuldenaar en krijgt u dan van de curator te horen dat u (voorlopig) uw goederen niet…
De inspectie SZW en de fiscus: één crediteur?
Zijn schulden aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst voldoende om failliet verklaard te worden?