banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester op komst
Een nieuw wetsvoorstel moet de bevoegdheden van de burgemeester bij sluiting van panden bij drugsvondst verruimen.
Ondeskundig gebouwd dak: non-conformiteit
Welke rechten en plichten hebben kopers bij de koop van een woning?
De curator en onderhuur
Uw huurder gaat failliet en de curator geeft het gehuurde in strijd met de huurovereenkomst in gebruik aan een derde. Wat kunt u doen?
Een garantie in de bouw is niet waterdicht
Anders dan vaak wordt gedacht, bevat de UAV 2012 geen garantiebepaling. Als de UAV 2012 van toepassing is verklaard, dient u dus nog contractueel afspraken te maken over…
Courtage voor de makelaar bij ontbinding koopovereenkomst?
De koper van een woning doet een beroep op de financieringsclausule en ontbindt de koopovereenkomst. Heeft de makelaar van de verkoper nog recht op courtage?
Gebreken aan een woning en het ouderdomsbeding
Welke rechten en plichten hebben verkoper en koper wanneer zich gebreken aan een woning voordoen?
Is de remedie tegen landjepik gevonden?
Een stuk grond inpikken was al niet eenvoudig, maar de Hoge Raad maakt het nog moeilijker. Op het moment dat de oorspronkelijke eigenaar van de grond zijn eigendom door…
Verkoper vermeldt niets over agrarische bestemming: wat zijn de gevolgen?
Is de verkoper verplicht om de koper bij de verkoop van een woning te informeren over de agrarische bestemming van het perceel?
De gemengde overeenkomst
Een cateringbedrijf stelt na afloop van haar opdracht ook een huurovereenkomst te hebben met de wederpartij. Welke regels gelden voor dergelijke gemengde overeenkomsten?
Mag u altijd vertrouwen op de juistheid van de openbare registers?
Als beslaglegger moet u kunnen vertrouwen op de juistheid van de openbare registers. Kunt u dat altijd?