banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Prijs verhullen is misleidend en dus onrechtmatig
Aanbieders van producten en diensten moeten volledig transparant zijn over de prijs die zij in rekening brengen aan consumenten. Zeker in reclamecampagnes. Zelfs als prijzen…
Wat is een website juridisch?
Tegenwoordig zijn websites niet meer weg te denken. Website vervullen een belangrijke functie in het handelsverkeer, bijvoorbeeld als bron van informatie, of als portal om…
Arbeidsrecht & Privacy: Cameratoezicht
Het inzetten van cameratoezicht op de werkplek om bedrijfseigendommen te beschermen kan niet zonder meer. De inbreuk op de privacy van werknemers is groot. Wat is toegestaan?
Werknemer kopieert illegaal software: werkgever draait op voor schade
Op een werkgever rust een risicoaansprakelijkheid voor door een werknemer gepleegde inbreuk op het auteursrecht van een softwareproducent.
Europese richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen
Onlangs is een nieuwe richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen in de Europese Unie aangenomen.
Hyperlink kan auteursrechtinbreuk zijn
Het plaatsen van een hyperlink op een website kan onder omstandigheden auteursrechtinbreuk opleveren. Wat die omstandigheden zijn, leest u hier.
Toch proceskostenvergoeding na intrekking kort geding
Als een eisende partij vlak voor de zitting in eerste aanleg een aanhangige procedure intrekt, heeft de gedaagde partij geen recht op een proceskostenvergoeding.
Logo als merk
Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een merk onderscheidend zijn. Een merk mag dus niet beschrijvend zijn voor de goederen of diensten die onder het merk worden…
Wet Meldplicht Datalekken
Sinds 1 januari 2016 moeten Nederlandse bedrijven verplicht datalekken melden. Dit roept vragen op zoals: Wat is een datalek? In welke gevallen moet er gemeld worden? Aan wie…
Geen ‘Safe Habour’ in de Verenigde Staten
Via internet gaan gegevens in ‘no time’ de wereld over, en niet zelden blijkt ‘de cloud’ gewoon een server in Amerika te zijn.