banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Wetsvoorstel wijziging WGBO
Wat gaat er veranderen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)?
Kansschade in medische zaken
Het begrip kansschade in medische zaken blijft voor rechtspraak van de Hoge Raad zorgen.
Uitbreiding taak huisarts
Uit een recente uitspraak van de hoogste medische tuchtrechter is af te leiden dat de taak van de huisarts wordt verzwaard.
Huisarts berispt voor melding bij Veilig Thuis
Huisartsen moeten bedacht zijn op de richtlijnen die gelden voor het verstrekken van verklaringen aan derden.
Nazorg bij medische incidenten
Volgens de Amsterdamse tuchtrechter heeft de zorgverlener ook een verantwoordelijkheid bij de financiële afwikkeling van een incident.
Ontwikkeling in de zorgverzekering
Stappen we af van de Evidence-Based Practice?
Artsen klagen elkaar aan bij de tuchtrechter
Naast patiënten dienen ook artsen zelf in toenemende mate klachten in tegen andere artsen.
Zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de arts gaan zitten
Een zorgverzekeraar eist dat verzekerden vooraf goedkeuring vragen voordat zij medisch specialistische zorg gebruiken. Is dit toegestaan?
Mag huisartsenpost voorwaardelijke geschorste huisarts weigeren?
Een huisarts wordt door het tuchtcollege voorwaardelijk geschorst en moet zich onder psychotherapeutische behandeling laten stellen. Mocht de huisartsenpost waarvoor hij…
De zorgverzekeraar: een aanbestedende dienst?
De zorgverzekeraar is volgens de rechtbank een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet en mag niet zomaar besluiten om slechts bij één leverancier haar middelen…