Tim Fredrix

Tim Fredrix is sinds 2016 aan ons kantoor verbonden. In 2017 is hij beëdigd als advocaat. Tim adviseert en procedeert in een algemene praktijk met bijzondere aandacht voor het bouw- en vastgoedrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Tim studeerde cum laude af aan de Universiteit Maastricht in de richting privaatrecht.