Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Een concurrentiebeding hoort niet alleen maar zuiver taalkundig te worden uitgelegd.

Welke verplichtingen brengt de corona-uitbraak voor de werkgever met zich mee?

Onlangs bleek weer dat het opstellen van een pandakte geen sinecure is.

Hoe zat het ook alweer?

Is uw dossier ijzersterk? Kom naar de kennismeeting op 18 februari 2020!

De bank vist achter het net.

Mogen kosten in rekening worden gebracht voor het inzien van persoonsgegevens?

Wilt u als werkgever in aanmerking komen voor een lage WW-premie? Als u niet al een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt hebt volstaat een addendum.

De noodzaak van het juist omschrijven van een bepaling in de huurovereenkomst.

Wat wijzigt er volgens het wetsvoorstel?

Wanneer wordt het UBO-register ingevoerd?

Kan de werkgever het doorbetaalde loon tijdens ziekte verhalen op een derde?

Abonneren op onze Nieuwsupdate