Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

U ontbindt uw B.V. maar een schuldeiser van die B.V. is hier tegen. Kan deze schuldeiser dan alsnog het faillissement van de onderneming aanvragen?

Staat de kredietnemer machteloos tegen opkopers van leningen, die gaan voor het snelle geld?

Minister dient wetsvoorstel in tot intrekking van verplicht digitaal procederen.

Is een recreatiechalet een onroerende zaak waarvoor een schriftelijke koopovereenkomst moet worden gesloten?

Wanneer voldoet de woning aan de koopovereenkomst?

Kunt u de betaalde courtage van de makelaar (persoonlijk) terugvorderen?

Wat zijn de risico's als een werkgever ten onrechte geen ondernemingsraad heeft ingesteld?

Kan een verhuurder servicekosten voor zonnepanelen in rekening brengen?

Vervallen niet genoten vakantiedagen indien de werknemer komt te overlijden?

Hoe actief moet een assurantietussenpersoon zich opstellen naar een verzekerde?

Hoe te handelen in geval van een faillissement van een ziekenhuis?

Een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Abonneren op onze Nieuwsupdate