Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Hoe zat het ook alweer?

Is uw dossier ijzersterk? Kom naar de kennismeeting op 18 februari 2020!

De bank vist achter het net.

Mogen kosten in rekening worden gebracht voor het inzien van persoonsgegevens?

Wilt u als werkgever in aanmerking komen voor een lage WW-premie? Als u niet al een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt hebt volstaat een addendum.

De noodzaak van het juist omschrijven van een bepaling in de huurovereenkomst.

Wat wijzigt er volgens het wetsvoorstel?

Wanneer wordt het UBO-register ingevoerd?

Kan de werkgever het doorbetaalde loon tijdens ziekte verhalen op een derde?

De rechtspraak realiseert vijf verbeteringen om sneller en eenvoudiger incassoprocedures te voeren

Verhuur en bankgaranties in geval van faillissement.

Is leegstandschade verhaalbaar op de huurder?

Abonneren op onze Nieuwsupdate