Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

De voorwaarden voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn bekend.

Vanaf 1 april 2020 kan de compensatie worden aangevraagd door werkgevers.

Een overzicht van de juridische problemen waar ondernemers momenteel mee worden geconfronteerd.

In deze onzekere tijd vragen verhuurders en huurders zich af hoe het zit met de huurbetalingsverplichting.

Het wijzigen van contracten vanwege de Coronacrisis.

Welke economische maatregelen worden er genomen?

Is een beroep op overmacht mogelijk als u door het Coronavirus contractuele verplichtingen niet kunt nakomen?

Werkgevers kunnen in bijzondere situaties een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor hun werknemers.

Onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de cumulatiegrond.

Een concurrentiebeding hoort niet alleen maar zuiver taalkundig te worden uitgelegd.

Welke verplichtingen brengt de corona-uitbraak voor de werkgever met zich mee?

Onlangs bleek weer dat het opstellen van een pandakte geen sinecure is.

Abonneren op onze Nieuwsupdate