Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden voor schade die zijn thuiswerkende werknemer lijdt?

Dient een opdrachtnemer zijn facturen alsnog te specificeren indien de opdrachtgever die aanvankelijk zonder protest voldaan heeft?

Geldt de stuiting van de verjaring van een vordering op een vof ook als een stuiting van de verjaring van de daarmee samenlopende vordering op de vennoot?

Een stappenplan

Kan een werkgever een door hem gegeven ontslag op staande voet eenzijdig weer intrekken?

Het verschil tussen een strikte tekstuele uitleg en de bedoeling van partijen

De stand van zaken na een half jaar na invoering

Hoe belangrijk is een opnamestaat bij aanvang van de huurovereenkomst?

Hoe moet de schade aan bijvoorbeeld kabels en leidingen worden begroot?

Waar gaat het publieke geld naartoe?

Waarom worden contracten vaak opgesteld in ingewikkelde juridisch bewoordingen?

De wetgeving rondom het UBO-register is in werking getreden. Registratie is vanaf 27 september 2020 mogelijk.

Abonneren op onze Nieuwsupdate