Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Hoofdlijnen van de NOW 3.0

De meldplicht is per 27 september ingegaan.

Alleen met meerdere schulden kan de schuldenaar failliet worden verklaard.

Welke sancties staan er op het schenden van de inlichtingenplicht?

Kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden voor schade die zijn thuiswerkende werknemer lijdt?

Dient een opdrachtnemer zijn facturen alsnog te specificeren indien de opdrachtgever die aanvankelijk zonder protest voldaan heeft?

Geldt de stuiting van de verjaring van een vordering op een vof ook als een stuiting van de verjaring van de daarmee samenlopende vordering op de vennoot?

Een stappenplan

Kan een werkgever een door hem gegeven ontslag op staande voet eenzijdig weer intrekken?

Het verschil tussen een strikte tekstuele uitleg en de bedoeling van partijen

De stand van zaken na een half jaar na invoering

Hoe belangrijk is een opnamestaat bij aanvang van de huurovereenkomst?

Abonneren op onze Nieuwsupdate