Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

De bank vist achter het net.

Mogen kosten in rekening worden gebracht voor het inzien van persoonsgegevens?

Wilt u als werkgever in aanmerking komen voor een lage WW-premie? Als u niet al een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt hebt volstaat een addendum.

De noodzaak van het juist omschrijven van een bepaling in de huurovereenkomst.

Wat wijzigt er volgens het wetsvoorstel?

Wanneer wordt het UBO-register ingevoerd?

Kan de werkgever het doorbetaalde loon tijdens ziekte verhalen op een derde?

De rechtspraak realiseert vijf verbeteringen om sneller en eenvoudiger incassoprocedures te voeren

Verhuur en bankgaranties in geval van faillissement.

Is leegstandschade verhaalbaar op de huurder?

Huurder in financieel zwaar weer kan huurprijsverlaging vragen en, indien de verhuurder niet instemt, de huurovereenkomst tussentijds opzeggen.

Hoe het gebruik van het woord "amortisatie" leidt tot het niet hoeven terugbetalen van de studiekosten

Abonneren op onze Nieuwsupdate