Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Via internet gaan gegevens in ‘no time’ de wereld over, en niet zelden blijkt ‘de cloud’ gewoon een server in Amerika te zijn.

Zoekmachines kunnen worden verplicht om onjuiste, onvolledige, verouderde, niet relevante of bovenmatige gegevens uit de zoekresultaten te verwijderen.

Omdat de reviews in strijd waren met de policies van Google en er aantoonbaar gebruik was gemaakt van een valse profielfoto, moest Google van de rechter de reviews verwijderen.

Sinds eind jaren tachtig kan een curator in faillissement een giraal verrichtte betaling van de failliet terugvorderen. Ruim 25 jaar na dato is in de rechtspraak deze rechtsregel bevestigd én aangescherpt.

Het faillissement van een vennootschap onder firma heeft niet langer steeds het faillissement van de vennoten tot gevolg. Per vennoot moet worden gekeken of er gronden zijn om hem failliet te verklaren.

Een slogan kan eventueel ook auteursrechtelijk zijn beschermd als er sprake is van een "eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk". Kortom, een origineel werk, een werk met een eigen karakter.

Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt weer eens duidelijk hoe zeer consumenten beschermd worden tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemers.

Het onterecht gebruik maken van een zakelijke tankpas voor privédoeleinden, bijvoorbeeld door de auto van een echtgenote af te tanken op kosten van de zaak, kan in principe leiden tot ontslag op staande voet.

Sinds 1 januari 2015 is het onderscheid tussen computer en (mobiele) communicatiemiddelen niet meer relevant. Nu staat het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium centraal.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen nu gebruik maken van modelovereenkomsten van de belastingdienst of zij kunnen overeenkomsten die op hun situatie zijn toegespitst naar de belastingdienst sturen ter beoordeling.

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vanaf 2015 het nodige heeft veranderd in het arbeidsrecht. Inmiddels zijn de eerste ervaringen bekend.

De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke arbeidscontract in een reeks wordt omgezet in een vast arbeidscontract.

Abonneren op onze Nieuwsupdate