• Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Wetswijzigingen per 1 juli 2017

De maand juli is aangebroken en dus zijn er weer een aantal wetswijzigingen in werking getreden. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet:

Wijziging Arbowet

Werknemers krijgen directe toegang tot de arboarts en hebben recht op een second opinion. Ook geldt een basiscontract tussen de Arbodienst en de werkgever, waarin de minimale voorwaarden zijn vastgelegd. Lees meer

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Bij overeenkomsten tussen grote bedrijven enerzijds en MKB of ZZP'ers anderzijds mogen geen langere betaaltermijnen dan 60 dagen worden afgesproken. Lees meer

Verplicht digitaal aanbesteden bij Europese aanbestedingen

Bij Europese aanbestedingen moet de communicatie tussen de aanbestedende dienst en de inschrijvers verplicht elektronisch verlopen. Lees meer

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in de onderneming. Gedurende drie jaar is het mogelijk om het opgebouwde pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Lees meer

Heeft u vragen of wilt u weten wat deze wijzigingen voor u betekenen? Wij helpen u graag!