• Werktijdverkorting vanwege het Coronavirus

Werktijdverkorting vanwege het Coronavirus

Werkgevers kunnen in bijzondere situaties een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor hun werknemers.

 

Update 19/03/2020de regeling Werktijdverkorting (wtv) is door het kabinet ingetrokken en vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Lees hier meer over de NOW!

Diverse branches worden hard getroffen door de gevolgen van het Coronavirus. Te denken valt aan de horeca, de toerismesector en de evenementenbranche. De uitbraak van een epidemie, zoals het nieuwe Coronavirus, geldt als een bijzondere situatie waarin u uw personeel korter kunt laten werken. Dit is van belang in situaties waarin u uw personeel tijdelijk niet of minder kunt inzetten vanwege werkvermindering. Het is dan niet nodig om direct personeel te ontslaan of reorganisaties door te voeren. Als het gaat om een tijdelijke crisis kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van de werktijdverkorting. 

Een vergunning voor werktijdverkorting moet worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U krijgt deze vergunning als uw onderneming voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale bedrijfsrisico valt, zoals de uitbraak van het Coronavirus;
  • de verwachting is dat als gevolg hiervan voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken het werk met minstens 20% vermindert.

De vergunning wordt afgegeven voor maximaal 6 weken, maar kan daarna worden verlengd tot maximaal 24 weken als de situatie voortduurt.

Na het verkrijgen van een vergunning voor werktijdverkorting, meldt u deze vergunning bij het UWV. Vervolgens kan voor de werknemers, die in deze periode minder worden ingezet, een WW-uitkering worden aangevraagd. Anders dan bij de gewone WW-uitkering, hoeven deze werknemers niet te solliciteren of zich in te schrijven als werkzoekende bij het UWV. Dit geldt in ieder geval voor de eerste 6 weken van de werktijdverkorting. Verbetert de situatie binnen 6 weken, dan kunnen uw werknemers gewoon weer aan de slag. Echter, als nog geen verbetering zichtbaar is, dan kan verlenging worden aangevraagd. Na de eerste periode van 6 weken wordt, indien de periode van werktijdverkorting voortduurt, de werknemer wel verplicht om te solliciteren. Als een werknemer wel nog deeltijd aan het werk is, wordt van deze verwacht om ook deeltijd naar een andere baan op zoek te gaan.

Anders dan op de website van de Rijksoverheid wordt vermeld, heeft u als werkgever geen loondoorbetalingsverplichting bij het verkrijgen van een vergunning voor werktijdverkorting. Dit is sinds 1 januari 2020 geregeld in de 'Regeling onwerkbaar weer'. In artikel 5 van deze Regeling - met deze enigszins misleidende titel - is bepaald dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vervalt als toestemming tot werktijdverkorting wordt verkregen. Bij toewijzing van het verzoek tot werktijdverkorting, hoeft dus geen loon te worden betaald. De betreffende werknemers vallen dus volledig terug op de WW. Werknemers blijven wel bij u in dienst, maar zij moeten er rekening mee houden dat zij veranderingen in hun situatie, zoals ziekte, vakantie en bijverdiensten, doorgeven aan het UWV. 

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid tot werktijdverkorting, dan zult u bij de aanvraag moeten aantonen dat er een direct verband is tussen de werkvermindering binnen uw onderneming en het Coronavirus.

Het aantal ondernemers dat een beroep wil doen op werktijdverkorting is de afgelopen tijd flink gestegen. Wereldwijd raken immers steeds meer mensen besmet met het coronavirus en het dagelijks leven en de dagelijkse handel worden verstoord. Hoewel de aanvraag voor een vergunning voor werktijdverkorting gewoonlijk binnen enkele dagen door het Ministerie wordt afgehandeld, zal deze behandeltijd de komende periode verder oplopen. Dit zal echter geen gevolgen hebben voor de uiteindelijk te verlenen vergunning. Indien aan u een vergunning wordt verstrekt, kan deze worden toegekend vanaf het moment van indiening en ontvangst van de aanvraag. 

Heeft u vragen over de werktijdverkorting vanwege het Coronavirus? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.