• Verpanding van vorderingen

Verpanding van vorderingen

Legal Insights Q1 rechthoek.png

Adelmeijer Hoyng Advocaten adviseert ondernemers ieder kwartaal vanuit een actueel en relevant thema onder de benaming “Q Legal Insights”. In Q1 van dit jaar extra aandacht voor het onderwerp “Insolventie & Herstructurering”. ​​​​​​​

Enkele praktische tips voor ondernemers met pandrechten.

Ondanks de corona crisis valt het aantal faillissementen tot nu toe ontzettend mee. De steunmaatregelingen, die de overheid beschikbaar heeft gesteld, spelen daarbij natuurlijk een grote rol. Ook de banken en de belastingdienst hebben zich soepel op gesteld ten aanzien van betalingsverplichtingen van ondernemers betalingsverplichtingen. Maar uiteindelijk zal er ook een tijd aanbreken waarin uitgestelde betalingen alsnog betaald moeten gaan worden. De vrees van sommigen is dat dan een golf aan faillissementen zal ontstaan. 

Pandrechten van kredietverstrekkers

De meeste banken hebben bij hun kredietverstrekking een pandrecht bedongen op bestaande en toekomstige vorderingen op debiteuren. Verpanding van die vorderingen geschiedt middels een notariële akte of door een pandakte te registeren bij de belastingdienst en, met betrekking tot nieuwe vorderingen, door het registeren van de pandlijsten. De bank heeft daar een door de Hoge Raad goedgekeurd  systeem voor ontwikkeld dat er kort gezegd op neer komt dat dit verpanden dagelijks gebeurd, zodat altijd alle vorderingen op debiteuren onder het pandrecht vallen.

Eigen pandrechten van de ondernemer 

Wellicht dat u als ondernemer ook voor verstrekte leningen aan derden een pandrecht heeft bedongen jegens uw schuldenaar. In onze praktijk komen we geregeld tegen dat de oorspronkelijke akte, waarin het stil pandrecht bedongen is, niet bij de belastingdienst geregistreerd is of dat dit wel gebeurd is maar dat de pandlijsten ten aanzien van nieuwe debiteuren niet regelmatig of in het geheel niet geregistreerd worden. Zeker bij lang lopende relaties zien we dit vaak.  Aangezien er meer faillissementen verwacht worden, leek het ons goed nog eens aandacht te vragen voor bovenstaande verpandingsperikelen.

Een goede omschrijving is essentieel!

In een eerdere blog heb ik al eens aangegeven dat hetgeen verpand wordt (en in geval van debiteuren zijn dat dus de vorderingen op die debiteuren) voldoende bepaalbaar zijn. Het moet dus duidelijk zijn waaruit de verpande  vorderingen bestaan. We adviseren u om de omschrijving zo veel omvattend mogelijk te maken zodat discussies over welke vordering wel of niet verpand is achterwege kunnen blijven. Het is ook mogelijk om met een alles dekkende algemene formulering te werken, maar dit luistert zeer nauw. Het kan derhalve zeker geen kwaad om al uw pandrechten nog eens tegen het licht te houden. Onze advocaten Insolventie en Herstructurering helpen u daar graag bij!